BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Ünye'nin Akarsuları

ÜNYE'nin AKARSULARI

Ünye sınırları içinde üç önemli akarsu vardır. Doğusundan batıya doğru Cevizdere, Cüri Deresi ve Akçay, bunlara Lâhna Deresiyle Tabakhane Dersini de katarsak akarsuların sayısı beşe çıkar. Ayrıca Cevizdere ile Fatsa sınırı arasında birkaç tane daha küçük dere vardır. Cevizdere, Cüri deresi ve Akçay Akkuş İlçesindeki dağların eteklerinden doğar, İki yandan aldıkları küçük kollarla büyüyerek Karadeniz'e dökülür. Cevizdere 5,Cüri ve Akçay 70 'er kilometre uzunluktadır.