BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Bir Zamanlar Ünye

BİR ZAMANLAR...

Ünye'de;

1914'te, 14 kilise ve 21 eğitim kurumu olan Ünye kazasında 7700 Ermeni yaşamaktaydı. Eskiden gelişmiş olan tersaneler, buharlı gemilerin ortaya çıkmasıyla yıkıldı ve çoğunluğu denizci olan nüfus 19. yüzyılın ikinci yarısında göç etmek zorunda kaldı. Kalan 120 aile (700 kişi) 18. yüzyılda kurulan Surp Minas Kilisesi ve Mesrobyan Koleji çevresinde toplanmıştı. iç bölgedeki 10 köyde yaşayan Ermeniler taş işçileri, dokumacılar, fındık ve tütün yetiştiren çiftçilerden oluşmaktaydı. Ayrıca hemen hemen her köyde bir kilise bulunuyordu.