BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Ünye'nin Bitki Örtüsü

ÜNYE'nin BİTKİ ÖRTÜSÜ

Ünye'de bitkiyle örtülü olmayan çıplak alana hemen hiç rastlanmaz. Düzlükler mısır tarlası ve sebze bahçesi, yamaçlar, eğimli yerler fındıklık, elmalık, ve çeşitli meyve bahçesi, tarım alanı olmayan yerler, otlak, fundalık ve ormanlıktır.