BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Ünye'nin Eğitim Seviyesi

ÜNYE'nin EĞİTİM SEVİYESİ

Ünye'nin eğitim ve kültürünün gelişmesinde, sosyal yapısında ve hatta ekonomisinde Müslüman Türklerle Hristiyan tabanın yan yana yaşayışının etkileri en belirgin şekilde görülmektedir. Cumhuriyet devrine kadar Ünye'nin kültür düzeyi nüfus oranına göre oldukça yüksektir. Çoğu köylere kadar uzanan rüştüyeler ve medreseler sayıca sanılandan çok fazladır. Cumhuriyet kurulduktan sonra yani Atatürk Türkiye'sinin eğitim-öğretim sistemi etkinliğini kısa zamanda her yerde olduğu gibi Ünye'de de dengi okullar birbirini izlemiştir. Bu okulların öğretmen , öğrenci bina durumları ile eğitime açıldığı yılları gösterir. Ünye'de okuma- yazma oranı genelde %80 civarındadır. Bu oran 6-12 yaş gruplarında ise %96 civarındadır.