BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Ünye'de Fakulte

ÜNYE'de FAKULTE

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yürütme kurulunun 17.06.1993 tarihli toplantısında Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin açılması uygun görülmüş olup, 1/10/1994 tarihinde Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü olarak 33 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Dekan :Prof. Dr. Kamil Yazıcı Dekan Yardımcısı : Doç. Dr. Nedim Dikmen İşletme Bölüm Başkanı: Arş. Gör. Hasan Peri Fakülte Sekreteri : Ahmet Erkan Birben olup, toplam 26 kişilik kadrosu ile hizmet vermiştir. Ünyenin gelişmesine büyük katkısı olmuştur.