BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Geçim Kaynakları

TARIM ve HAYVANCILIK

İlçenin toplam alanı 526.600 dekardır. Bu miktarın 358.750 hektarı tarıma ayrılmış olup, 125.850 dekarı orman ve koruluk 40.000 dekarlık kısmı da tarım dışı arazilerdir.

 
       FINDIK TARIMI

       İlçemiz çiftçilerinin büyük çoğunluğunun asıl geçim kaynağını teşkil eden fındık yaklaşık 290.000 dekar arazide yetiştirilmekte olup, dekarda verim 113 kg civarındadır. (1994 yılında üretim 33.000 ton olarak gerçekleşmiştir.) Fındıkta birim alan da alınan ürün miktarını artırabilmemiz toprak tahlili, budama, gübreleme, ilâçlama gibi teknik tedbirlerle mümkün olabilir. Tarım ilçe Müdürlüğü bu konuda köylerde örnek bahçelerde budama, gübreleme, toprak numunesi alma çalışmalarını, çiftçilerimize yaparak göstermektedir.
      Fındıgin Tarihçesi: Fındıgın ilk anavatan ve ilk üretiminin yapıldığı yer Anadolu’dur. Bugün dahi ormanlarımız içerisinde bol miktarda yaban fındık ağacına rastlanmaktadır. İlçemizde yetişen belli başlı fındık çeşitleri tombul-palaz - kalınkara - incekara – çakildaş-kuş- sivri ve degirmenderededir. Fındık ilçemizde ocak olarak yetiştirilmekte ise de bazı yerlerde tek gövde olarak yetiştirilmektedir.
      Fındık don olmayan yağışlı yerleri sever. Yurdumuz Akçakoca'dan Hopa'ya kadar olan kesimlerde her mevkide fındık yetiştirilmektedir. Yalnız kuzey ve batıya paralel bakan meyillerde toprağı sığ olan ve çabuk kuruyan yerlerde pek gelişmezler. Deniz seviyesinden 500-600 metre yükseklikte fındık iyi yetişmemektedir. İlçemizin nüfusunu etkileyen, ekonomik yapısında son senelerde büyük önem kazanmış olan fındık mahsulü, bölgemizin vazgeçilmez mahsulüdür.
      Bölgemiz çiftçisinin %90’ı fındık ziraatı ile uğraşmakta ve geçiminin büyük bir kısmını bu mahsulden kazanmaktadır.
      İlçemizde fındık ihracatı yaptığımız memleketlerin başında Almanya, Rusya, Fransa, İsviçre ve Ortadoğu ülkeleridir.
      İlçemizde fındığı diğer başka mamuller haline getirecek hiçbir tesis yoktur.
      Halkın büyük bir bölümü kış aylarında yakacak olarak fındık kabuğu kullanmaktadır. 
      Fındığın başlıca hastalıkları; fındık kozalar akarı, dalkıran, fındık kurdu, fındık filiz güvesi, mayıs böceğidir.

                                                              ARICILIK 

    Tarımsal faaliyetlerde fındıktan sonra ikinci sırayı arıcılık almaktadır. İlçemiz kovan varlığı 27.000 civarındadır. 1994 yılı bal üretimi 550.000 tondur. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda açılan kurslarda, başarı gösteren çiftçilerimize kurs bitirme belgesi verilmektedir. 1994 yılında gerçekleştirilen bal teşvik müsabakası ile kaliteli bal üreten arıcılara çeşitli ödüller dağıtılmıştır.

            KİVİ - CEVİZ – TRABZON HURMASI
      İlçemizde ürün çeşitlerini artırmak amacıyla 1994 yılında 418 adet kivi, 470 adet ceviz fidanı çiftçilerimize çok ucuz olarak temin edilmiştir. Fidan yetiştirmek amacıyla 10.000 adet ceviz, deneme bahçesinde, araziye ekilmiştir. Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü getirilen sertken yenen Trabzon Hurması fidanları ile 350 adet As Kalemi çiftçilere dağıtılmıştır. 1994 Kasım ayında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile Trabzon hurması yetiştiriciliği konusunda bir panel düzenlenmiştir. 300 adet çeşitli meyve fidanları çiftçilerimize ulaştırılmıştır.

Fındığa alt maniler:
Fındık dalda dal yerde
Bülbül öter her yerde
Ötme bülbülüm ötme
Her ikimiz bir yerde

Kız söndürme ocağın
Sensiz geçerse çağım
Fındık kabuğu gibi
Yanıp kül olacağım

Fındığı çok severler
Kırıp içini yerler
Yar üstüne yar sevenler
Sana fındıkçı derler.

SERACILIK

      Özel idare ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı kaynaklarından sağlanan destekle ilçemizdeki sera sayısı 200’ü geçmiştir. Seralarda kışın marul ve yeşil soğan yazın ise hıyar, domates ve fasulye yetiştirilmekte olup, tarla ürünlerine göre 1-1,5 ay erkencilik sağlanmıştır.

KÜLTÜR MANTARCILIGI

      Tarım ilçe Müdürlüğünde hazırlanan kampostlar ucuz fiyatla çiftçilerimize temin edilerek, gelir artıncı bir faaliyet olarak tavsiye edilmektedir.

KAFES BALIKÇILIĞI

       Ünye limanına yerleştirilen 4 adet kafese 1994 yılı Ekim ayında 16.000 yavru bırakılarak başlatılan çalışma olumlu sonuçlar vermiş,balıklar tatlı suya nazaran denizde daha fazla ağırlık artışı göstermiştir. 1995 yılında ise denizde levrek yetiştiriciliği denenecektir.

SU ÜRÜNLERİ KONTROLÜ

      İlçe Tarım Müdürlüğüne tahsil edilen ve Ordu ili kıyısına hizmet veren kontrol teknesi ile su ürünleri avlanma yasakları denetlenmektedir.

HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

       Hayvanlarımızın korunması amacıyla sığır vebası, şarbon, şap, yanıkara, kuduz vb gibi hastalıklara karşı açılama çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.

SUNİ TOHUMLAMA

       Mevcut hayvan varlığımızın ıslahı gayesiyle üstün verimli boğaların, spermleri kullanılarak suni tohumlama çalışmaları sürdürülmektedir.

PATATES-MISIR-YEM BİTKİLERİ

      Tarım ilçe Müdürlüğümüzce çiftçilerimiz için 200 kg patates, 250 kg mısır ve 400 kg fide tohumları temin edilmiştir.

KOOPERATİF CALISMALARI

       İlçemiz Tekkiraz ve İnkur beldelerinde kurulan iki adet kooperatif kanalıyla 200 aileye 400 adet yüksek verimli süt ineği getirme, çalışmaları devam etmektedir (%17 faizli ilk 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli) Pelitli yatak beldemizde ise halıcılık kooperatifi kurularak, bölgenin ekonomik yönden canlanmasına katkıda bulunulacaktır.

ORDU-GİRESUN KIRSAL KALKINMA PROJESİ

      Hazırlık çalışmaları son aşamasına gelmiş bulunan projenin 1996yılında uygulanmasıyla ilçemiz çiftçilerinin bir çok probleminin halledilmesi mümkün olacaktır.

HAYVANCILIK

      İlçemizde mera hayvancılığından ziyade ahır hayvancılığı yapılmaktadır.
      Mevcut hayvanların etinden, sütünden ve ayrıca iç gücünden faydalanılan sığır, manda, tek tırnaklı hayvanlar ile kümes hayvanlarından ibarettir. ilçede 26.300 baş hayvan bulunmaktadır. Günde mezbahanede 45 hayvan kesilmektedir. Özellikte Tekkiraz bucağında hayvan ve hayvan ürünlerinin satışı çok olmaktadır. Sahil kenarlarında ise balıkçılık yapılmaktadır.

YUMURTA ÇİFTLİKLERİ

      Son yıllarda hızla artan nüfus karşısında önemli bir besin kaynağımız olan yumurta köylerimizde yeterli derecede üretilmemesi sonucunda tavuk (yumurta) çiftliklerinin oluşmasına sebep olmuştur. Şu anda ilçemizde 5 adet tavuk (yumurta) çiftliği bulunmakta olup, günde ortalama 25 ile 30 bin yumurta üretimi yapılmaktadır.

       BALIKCILIK VE AVLANMA ZAMANLARI

      İlçemizin mahalli yemeklerinden bahsederken de belirttiğimiz gibi ilçe halkının büyük bir kısmı beslenmesinin temelini balık teşkil etmektedir. Düzensiz ve bilinçsiz avlanmalar sonucu tükenme noktasına gelen balık ürünlerimiz, eskisi kadar bol ve çeşitli değildir.
      Eskiden sofralarımızdan eksik olmayan balık artık akvaryumlarda sus olmuştur.

Gelecek nesil bizlere balık nedir diye sorarlarsa hiç şaşmayalım.
      Kıyılarda yapılan saçma ağcılığının balıkları da başka bir lezzette olur. Eskiden Ünye iskelesi ucunda tutulan, Feneraltında misinayla yakalanan balık bile ayrı bir lezzet ayrı bir haz idi, ama maalesef bilinçsiz avlanmamız trolların, algarinaların, cıkcıkların sahilimizde sorumsuz avlanmaları, bizleri bu güzelim zevkten mahrum etmiştir.
      Yaz aylarında midye de balık kadar çok yenen deniz kıyılarındaki kayalıklardan, son yıllarda limanda oluşan kayaların dibinden de toplanan tadı bambaşka bir deniz ürünümüzdür.

BALIKLARIMIZ VE AVLANMA ZAMANLARI

Balık Tür-En Fazla Avlandığı Zaman    Avlanma Zamanı
Hamsi        Kasımdan Hazirana kadar        Hamsi gırgırı
Mezgit       Bütün yıl boyunca                      Trol ve tevgit
                                                                 saoması
İstavrit       Eylül,Ekim,Şubat                       İs. Uzat çapari
Palamut     Ağustos,Eylül,Ekim                    Palamut uzatması
Barbun      Hazirandan Eylüle kadar            Manyat ağı,Trol,
                                                                  molozma
Kalkan      Nisan                                        Kalkan ağı,Trol
Lüfer         Eylül,Ekim,Kasım                      Çapari,zoka
Sargana     Haziran,Eylül,Ekim                    Çapari,manyat ağı,
                                                                  çevirme ağı
Kötek       Eylül,Ekim                                 Kötek,trol ağı
Tirsi          Ocak,Şubat                               Çapari
Kefal        Mayıs,Haziran,Eylül                   Kefal molozma,
İzmarit      Haziran,Temmuz                        Manyat,trol ağı

FINDIK DENİNCE...

      Fındığın faydaları ve şifalı özelliklerini saymakla bitmez. Dünyanın en büyük hekimleri bu eşsiz meyveyi övmekle bitirememişlerdir. Zamanımızdan 1800 yıl önce yaşamış Yunanlı Hekim Dioscorides "Otlar kitabı" adlı eserinde diyor ki;
      — Fındık dövülüp bal ile yenirse müzmin öksürüğe karşı şifadır.
      — Kavrulmuş fındık biraz karabiber ile yenirse nezleyi bertaraf eder.
      — Kabuğu ile yakılmış fındıktan içyağı ile ezilerek elde edilen merhem, saçkıran veya başka bir saç hastalığı dolayısıyla saçı dökülen yere sürülürse, yeniden saç çıkmasını temin eder.

      İbn-i Sina diyor ki;
      — Hayvan ısırmalarından hasıl olan yaralara fındık ezmesi lapası iyi gelir. Fındık ezmesi, incir veya kuru üzümle dövülüp lapa halinde akrebin ısırdığı yere konursa ağrıyı keser ve şifayı temin eder.
      Hippocrate diyor ki;
      — Fındık aklın gelişmesine yardım eder.
      Lokman Hekim diyor ki;
      - Günde bir avuç fındık yiyene dert olmaz.
      - Fındık yaprağından bir miktar suda kaynatılıp içilirse kanı temizler.
      - Fındık ağacının yakılmasıyla elde edilen hafif ve güzel kömür toz haline getirilip, kahve kaşığı ile alınırsa bağırsaktaki gazları giderir. İshale karşı güzel bir ilaçtır.

      Sadece fındık bununla da kalmayıp, yağı alındıktan sonra geride kalan küspe, tavuk ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılır.