BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

www.unye.sevgisi.com

Tarih Vakfı Ünyede Ne Yapıyor

Tarih Vakfı Ünye de Rum ve Ermeni Evlerini Araştırıyor

Dünyanın En zengin sivil toplum kuruluşu olan ROCKEFELLEE VAKFI nın
500 milyon dolarlık yardımlarıyla tarih vakfı ülkemizde yerel tarih projesi
 altında bir proje yürütüyor

Bu proje Kapsamında ÜNYE DE de Böyle bir Çalışmaları var ve devam etmekte
 

Projenin Amacı ve Kapsamı :

Aşağıdaki İfadeler Tarih vakfının Sitesinden Aynen Alınmıştır

Ünye'de toplumsal yaşamın ana hatlarını belirlemek amacıyla Ünye'de yaşayan ve Ünye dışına göç etmiş olan 70 yaş ve üzeri yaşlılara ulaşmak, onlarla tanık oldukları dönemlere dair derinlemesine görüşmeler yapmak amacındayız. Bu proje aracılığıyla eskiden Ünye'de yaşamış Rum ve Ermeni ailelere ve çocuklarına ulaşmak. istiyoruz.
1998'de ses kaydı alarak başladığımız projede şu ana kadar 21 kişiyle görüşme yaptık. Görüşmelerin bir bölümünü farklı mesleklerin -bakırcı, vb- temsilcileriyle söyleşiler şeklinde gerçekleştirdik. Bunların önemli bir bölümü Hizmet TV'de yayımlandı. Projenin tamamlanması için bir hedef belirlenmedik, yaşlı Ünyelilere ulaştıkça sürdüreceğiz. Görüşülmesini önermek istediğiniz isimleri bize iletirseniz çalışmamıza önemli bir katkı sağlamış olacaksınız.
Ayırca yürüttüğümüz diğer projelerle ilgili olarak da sözlü tarih çalışması yapıyoruz. Örneğin sergi projemiz kapsamında meydanla ilgili anıları kaydetmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Kaybolan mesleklerle ilgili olarak en önemli kaynağımız sözlü tanıklıklar…


Tarih Vakfının Ünye çalışmalarını Daha Detaylı  Okumak İçin
Tıkla

Söz konusu bu proje Ünye evleri ve bunların görüntülerinden oluşacak bir
sergiden ibaret,ve sergi gerçekleştirildi,Ünye deki eski konaklar ve evleri tek tek görüntüleniyor yaşlı insanlarla bu evler
hakkında görüşmeler yapılıyor Ünye liler den ellerinde bulunan eski fotoğraflar isteniyor özellikle
1930 yılından sonraki fotoğrafların istenmesi çok manidardır.çünkü 1930 yılı mübadele yolu ile Rumların
Ünye den ayrıldıkları yıldır.
Belki bu projeye destek verenler Ünye için güzel şeyler yapmak amacındadırlar ancak bu çalışmayı organize eden
tarih vakfının da bu konuda samimi olduğuna inanmak nerdeyse olanaksızdır

ÇÜNKÜ;
 

1: Tarih vakfı Ünye de YUNUS EMRE ile ilgili bir tek cümlelik araştırma yapmamıştır
2:Tiryaki Hasan Paşa Hakkında her hangi bir çalışması yotur
3:Ünye Kalesi Hakkında Herhangi bir çalışmaları yoktur
4:Ünye nin meşhur hattatları vardır bunlar hakkında da bir şey yoktur
5:Ünyenin Tanıtımına Yönelik hiç bir tarihsel çalışmaları yokturyukarıda bahsettiğim şeyler Ünye nin ve Ünye lilerin inandıkları ve tarihilerinin bir parçası saydıkları
şeylerdir.oysa tarih vakfı 1930 yılında yapılan mübadele ile Ünye den ayrılan Rumların ve Ermenilerin
geride bıraktıkları ile ilgilenmektedir.Avrupa birliğinin bize dayatmakta olduğu azınlık hakları, ki(Lozan Anlaşmasında Azınlık Hakları Belirlenmiştir)çerçevesinde Ünye nin eski konaklarını buralarda kimlerin yaşadığını araştırıp bunların torunlarına ve yakınlarına ulaşmak onlarla sözlü görüşme yapma çabaları çok anlamlıdır.

      ÜNYE'Yİ SEVEN HERKESİ BU DURUM KARŞISINDA UYANIK OLMAYA DAVET EDİYORUZ.


Tarih Vakfı Ünye de bir kısım Ünye lilerle yaptıkları bu çalışmaları kendi web sitelerinde yayınlıyorlar işte adresleri
 

Tarih Vakfı Ünyedeki Çalışmaları İçin Tıklayın