BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } Tekkiraz İpek Yolu Turizm

Tekkiraz İpek Yolu Turizm,Kültür ve Sanat Festivali ( 11,12,13 Temmuz 2003 )

   GENEL KURUL İLANI

 ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NDEN

             Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 06 Temmuz 2003 Pazar günü  saat 13:00 de Esenşehir mah. Mirali cad. Kurukaya sok. No:4 Ümraniye adresinde,  aşağıdaki gündeme  göre yapılacaktır.

            Belirtilen günde toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı 13 Temmuz 2003  Pazar günü  aynı yerde ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

             Bütün Hemşerilerimiz Davetlidir.

 YÖNETİM KURULU

 GÜNDEM

 1-Açılış ve Yoklama,

2-Kongre başkanlık divanı seçimi,

3-Saygı duruşu,

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

5-Yönetim ve Denetleme kurulunun ayrı ayrı  İbrası,

6-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7-Tüzük değişikliği,

8-Yeni, Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun seçilmesi,

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış.

 www.tekkiraz.beldesi.com  www.unye.sevgisi.com

 www.unyedizdar.dernegi.com

Dizdar Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği

( Ünye Diz-Der  )

e-mail