BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİMİ ortasayfa

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 7- GENEL KURUL

Derneğin olağan ve olağan üstü olmak üzere iki türlü genel toplantısın vardır.toplantılar dernek merkezinde yapılır.Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Her iki yılda bir Haziran ayı içinde aidatını ödeyen üyelerin yarıdan bir fazlasını katılımıyla toplanır.

Yönetim Kurulu isteklere rağmen Genel kurulu,Denetleme kurulu ve yazılı istekte bulunan üyelerden birinin müracat mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyelerinin arasından 3 kişiyi genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

GENEL KURULUN GÖREVLEİ VE YETKİLERİ;

1-Yönetim kurulu,denetleme kurulu ve onur kurulunu seçer.Yönetim,Denetim ve Onur kurulu üyeleri seçimleri gizli oyla yapılır.

2-Yönetim Kurulunun ve Denetleme kurulunun sunduğu raporları inceler.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan yeni çalışma devresi bütçesini inceler.

4-Tüzükte istenilen değişiklik önerilerini inceleyerek karar bağlar.Değişiklik kararları mevcut üyelerin üçte ikisi oyu ile bağlanır.

5-Yönetim kurulunun idari ve mali çalışmalarını inceler

6- Üye tamsayısının üçte ikisinin istemi ile derneğin feshine karar verir.

 

     ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

ÜNYE DİZ-DER GENEL KURUL ÜYELERİ

 

 No: Adı Soy Adı Baba Adı
1 Serdar TÜRK Halil
2 Murat ÇAVUŞOĞLU Mehmet
3 Murat TÜRK Yaşar
4 Nizamettin BENLİ Mehmet
5 Üzeyir TÜRK Abdullah
6 Musa TÜRK Mehmet
7 İsmet YANIK Mehmet
8 Hasan NAZLI Mehmet
9 Nihat TÜRK Yaşar
10 Mehmet TÜRK Hüseyin
11 Kemal YANIK  Hasan
12 Musa TÜRK Recai
13 Ali BİÇER Durmuş
14 Suat TÜRK Ahmet
15 Abdi KURT Zekeriya
16 Mustafa KIRCA Musa
17 Özdemir TÜRK Musa
18 Recep TÜRK Mehmet
19 Salim TÜRK Halil
20 Selahattin BENLİ Mehmet
21 Muammer TÜRK Recai
22 Muzaffer TÜRK Recai
23 İsmail ŞEKER İdris
24 Hamdi TÜRK Hacı Ali
25 Adil ÇALLI Hikmet
26 Ferhat TÜRK Hulusi
27 Ali TÜRK Niyazi
28 Ahmet TÜRK Recai
29 Şaban TÜRK Ahmet
30 Cumhur TÜRK Dursun
31 Selahattin ILIK Halil
32 Sezgin ÇALLI Hikmet
33 Ferhat YANIK Fahri
34 Yüksel YANIK Hasan
35 Sadettin ILIK Halil
36 Nuri YANIK Hasan
37 Mustafa TÜRK Hüseyin
38 Mustafa TÜRK Niyazi
39 Nebati TÜRK Mehmet
40 Mustafa TÜRK Mehmet
41 Mustafa KURT Dursun
42 Mustafa BENLİ Mehmet
43 Yılmaz ÇAVUŞOĞLU Mehmet
44 İsa TÜRK  Mehmet
45 Faruk TÜRK Zekeriya
46 Emrullah ÇALLI Ahmet
47 Sezgin ERGİN Abdullah
48 Mevlüt Mitat BENLİ Mehmet
49 İsmet ÇALLI Sezai
50 Fahri KIRCA Abdullah
51 Yüksel TÜRK Niyazi
52 Muammer YANIK Halil İbrahim
53 Semai BİÇER Durmuş
54 Hasan BASRİ ILIK Halil
55 Ali KIRCA Abdullah
56 Halil KIRCA Abdullah
57 Tevfik ILIK Mehmet
58 Mehmet TÜRK Serdar
59 Cihat TÜRK Yaşar
60 Kahraman ŞEKER Veysel
61 Hüseyin TÜRK Abdullah
62 Şaban TÜRK Mehmet
63 Cemil TÜRK Şahin
64 Ali TÜRK Tevrat
65 Turan TÜRK Ali
66 Mevlüt KURT Dursun
67 Remzi YANIK Mevlüt
68 Abdullah ŞEKER Mehmet
69 Abdullah KIRCA Mehmet
70 Ali BENLİ Yaşar
71 Erol TÜRK Mehmet
72 Celil TÜRK Yaşar
73 Numan TÜRK Mehmet
74 Yavuz ÇALLI Kemal
75 Turan TÜRK Hüseyin
76 Turan TÜRK Mehmet
77 Kazim KIRCA Ali
78 Ramis KURT Kemal
79 Ahmet KURT Dursun
80 Ersoy YANIK Nuri
81 Ahmet TÜRK Salim
82 Ertaş YANIK Yaşar
83 Ahmet ÇAVUŞOĞLU Mevlüt
84 Ahmet ÇALLI Emrullah
85 Mustafa ÇAVUŞOĞLU Yılmaz